بایگانی ماهیانه: دسامبر 2020

نوار آبیاری قطره ای و کاربرد آن

آبیاری قطره ای چیست؟ در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاک « قطره ‏چکان « نام دارد...