در سال 1395 و بعد از مطالعه دقیق روی بخش کشاورزی ، تلاش کردیم تا تحولی عظیم با هدف افزایش راندمان کاشت محصولات کشاورزی و یکنواختی آبدهی در ملزومات آبیاری ایجاد کنیم.
نتیجه ی این تلاش ، تولید نوع جدیدی از نوارهای آبیاری قطره ای پلاک دار با تکنولوژی نانو و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز اروپا با نام تجاری (SKYdrip) بوده است.
این تلاش به ما آموخت که چگونه آبیاری دقیق در کنار تخصص کشاورز در زراعت می تواند منجر به افزایش کمیت و کیفیت محصولات زراعی گردد.

هدف ما

کمک به بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی ضمن افزایش کمی و کیفی محصولات است.

چشم انداز

چشم انداز شرکت ما تبدیل شدن به شرکت پیشرو در خصوص سیستم های آبیاری نوین برای مقابله با مشکلات ناشی از خشکسالی است.

کیفیت الویت ماست

در شرکت ما تعهد به کیفیت ارزش اصلی است. از طریق انجام آزمایشات در حین تولید و به صورت پیوسته ، به منظور بهینه سازی تکنیک های تولید، ما متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بالا و خدمات می باشیم. ما همواره بازخوردهای مشتریان را دریافت و بررسی کرده و سعی بر بهبود مستمر محصولات و خدمات و هماهنگی با نیازهای مشتریانمان داریم.