اطلاعات تماس با شرکت موج مهر آرمان یزد

    تلفن تماس: 03537276891 و 03537276892

    تلفن همراه: 09126205550 و 09029083497

    دورنگار: 03537276893

    پست الکترونیک: info@skydrip.ir

    آدرس شرکت: ایران – یزد – شهرک صنعتی – شرکت موج مهر آرمان